Seurakunta ja sen organisaatio

Seurakunnan tehtävänä on Tooraan eli Viiteen Mooseksen Kirjaan perustuen tarjota jäsenilleen mahdollisuus uskonnon harjoittamiseen, huolehtia uskonnonopetuksesta, ylläpitää seurakunnalle tarpeellisia laitoksia, kuten hautaus-, sairaus- ja avustusyhdistyksiä, juutalaista koulua, päiväkotia ja senioripalveluja sekä muutoinkin toimia jäsentensä juutalais-uskonnollisen, -kansallisen ja -sivistyksellisen kehityksen edistämiseksi.

Seurakunnan tehtävänä on Tooraan eli Viiteen Mooseksen Kirjaan perustuen tarjota jäsenilleen mahdollisuus uskonnon harjoittamiseen, huolehtia uskonnonopetuksesta, ylläpitää seurakunnalle tarpeellisia laitoksia, kuten hautaus-, sairaus- ja avustusyhdistyksiä, juutalaista koulua, päiväkotia ja senioripalveluja sekä muutoinkin toimia jäsentensä juutalais-uskonnollisen, -kansallisen ja -sivistyksellisen kehityksen edistämiseksi.

Jotta jäsenet kykenisivät täysipainoisesti harjoittamaan juutalaisuuttaan, seurakunta järjestää ja ylläpitää muun muassa seuraavia palveluja:

 • järjestää jumalanpalveluksia arkipäivisin, sapatteina ja juutalaisina pyhäpäivinä,
 • huolehtii siitä, että seurakuntalaisten käytössä on riittävä määrä Toora-kääröjä ja muita pyhiä kirjoituksia sekä rukouskirjoja,
 • ylläpitää rekisteriä seurakunnan hyväksymistä ympärileikkaajista (mohel) ja tarjoaa ympärileikkauspalveluja,
 • järjestää bar- ja bat mitsva -koulutusta seurakunnan nuorille,
 • ylläpitää rekisteriä henkilöistä, joilla on vihkimisoikeus ja tarjoaa vihkimispalveluja,
 • ylläpitää mikve-allasta rituaalista puhdistautumista varten,
 • huolehtii kosher-lihan ja muiden kosher-elintarvikkeiden hankinnasta ja jakelusta ja
 • huolehtii vainajien hautaamisesta ja ylläpitää kalmistoja.

Voidakseen toteuttaa edellä mainitut tehtävät ja palvelut seurakunta hankkii ja/tai ylläpitää synagogia, rukoushuoneita, hautausmaita ja -kappeleita sekä muita tarvittavia tiloja ja rakennuksia.

Helsingin juutalaisen seurakunnan yhdyskuntajärjestys on luettavissa alta.

Organisaatio

Seurakunnan toimielimiä ovat seurakunnanvaltuusto, hallintoneuvosto, lautakunnat, johtokunnat ja toimikunnat. Seurakuntaa edustaa hallintoneuvosto ja seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää seurakunnanvaltuusto. Seurakunnanvaltuusto valitsee myös seurakunnan rabbiinin.

Seurakunnanvaltuuston jäseninä on 32 valtuutettua, jotka samoin kuin heidän varajäsenensä valitaan varsinaisissa seurakuntavaaleissa kolmeksi vuodeksi. Äänioikeus seurakuntavaaleissa on jokaisella seurakunnan jäsenellä, joka vaalivuoden alussa oli 18 vuotta täyttänyt.

Hallintoneuvostossa on puheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä ns. esimiehiksi, sen mukaan kuin seurakunnanvaltuusto ennen kutakin vaalia päättää.

Esimiesten hallinto käsittää seuraavat alat:

 1. uskonnolliset asiat;
 2. juutalais-kansalliset asiat;
 3. juutalais-kulttuurilliset asiat;
 4. sosiaaliset asiat;
 5. raha- ja talousasiat;
 6. nuorisoasiat;
 7. tiedotusasiat sekä;
 8. yleiset asiat

Uskonnollisten asiain esimies on samalla synagogaesimies [gabai].

Hallintoneuvosto huolehtii seurakunnan hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta).

Seurakunnan kanslia hallintopäällikön toimiessa sen esimiehenä hoitaa operatiivisena toimijana seurakunnan jäsenistölle keskeiset palvelut sekä mm. jäsenrekisterin ylläpidon, seurakunnan kirjanpidon sekä viestinnän ja tiedottamisen.